CoreBlack Software Studio
กรุณารอสักครู่...
Script & Tools, Website
ระบบจัดการงานวิ่ง บน WERUNTO.COM
วิ่งเพื่อแบ่งปัน เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาของคุณ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ ด้วย Virtual Running
About

เกี่ยวกับ WERUNTO

WeRun To เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานงานวิ่งแบบ Virtual running โดย Virtual running ก็คือการเข้าร่วมงานวิ่งหรือวิ่งการกุศล แต่นักวิ่งไม่จำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อร่วมวิ่งด้วยกันในงานหรือในเส้นทางที่กำหนดก็ได้ แต่นักวิ่งสามารถที่จะวิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ก้ได้ โดยเงื่อนไขการได้รับของวัลจะแตกต่างกันอกไป เช่นวิ่งโดยสะสมระยะที่วิ่งได้รวม หรือการวิ่งเพื่อสะสมระยะเวลาวิ่งให้ครบตามที่กำหนด หรื่ออื่นๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ werunto.com

VIEW
CLOSE