CoreBlack Software Studio
กรุณารอสักครู่...
discover
scroll to

แชทบอทไลน์ สำหรับนักวิ่ง WERUNTO.COM

แชทบอทไลน์ สำหรับนักวิ่ง WERUNTO.COM

วิ่งเพื่อแบ่งปัน เปลี่ยนการวิ่งธรรมดาของคุณ
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ ด้วย Virtual Running
About

เกี่ยวกับ WERUNTO

WERUNTO เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมงานงานวิ่งแบบ Virtual running โดย Virtual running ก็คือการเข้าร่วมงานวิ่งหรือวิ่งการกุศล แต่นักวิ่งไม่จำเป็นต้องรวมตัวกันเพื่อร่วมวิ่งด้วยกันในงานหรือในเส้นทางที่กำหนดก็ได้ แต่นักวิ่งสามารถที่จะวิ่งที่ไหน เมื่อไหร่ก้ได้ โดยเงื่อนไขการได้รับของวัลจะแตกต่างกันอกไป เช่นวิ่งโดยสะสมระยะที่วิ่งได้รวม หรือการวิ่งเพื่อสะสมระยะเวลาวิ่งให้ครบตามที่กำหนด หรื่ออื่นๆ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ werunto.com

VIEW
CLOSE